Hallo alllemaal!

De activiteitencommissie bestaat dit verenigingsjaar 2022-2023 uit negen leden die de ambitie hebben om de leukste activiteiten voor de vereniging te organiseren. Dit jaar bestaat de commissie uit: David, Guinevere, Janoah, Joëlle, Lana, Nynke, Lisa, Maurits en Maud.

De activiteitencommissie organiseert zowel studie gerelateerde activiteiten als niet studie gerelateerd. Denk hierbij aan een rondleiding in de FPC. Dr. S. van Mesdag kliniek, een knie- of hart dissectie en gastcolleges. Voor vermaak worden activiteiten als cocktailworkshops, een kerstdiner en laser gamen georganiseerd.

Als commissie vinden wij het heel erg leuk om studenten samen te brengen en verbondenheid te creëren. Vandaar dat het ons streven is om twee activiteiten in de maand te organiseren.

Om alle activiteiten te kunnen realiseren vergaderen wij elke week. Tijdens deze vergaderingen worden taken verdeeld en ideeën besproken. Zo kan iedereen meedenken en een steentje bijdragen. Naast het serieuze vergaderen is er ook genoeg ruimte voor gezelligheid. Zo eten wij als commissie vaak samen, drinken we een biertje en gaan samen naar borrels.

We hopen jullie snel te zien op een van de activiteiten!


actie.jpg