Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) ondersteunt en adviseert het bestuur bij bestuurszaken en heeft daarbij een controlerende taak. De RvT brengt ervaring mee; de raad bestaat uit een combinatie van oud-bestuursleden en actief leden van de vereniging, alsook docenten van de Academie van Verpleegkunde aan de Hanzehogeschool te Groningen.

De RvT functioneert naast het bestuur en bewaakt de continu├»teit en ontwikkeling van de vereniging, aangezien de raad de verenigingsjaren overstijgt. Zij geeft een beargumenteerd toezicht en ontvangt beargumenteerde terugkoppeling van het bestuur.

Leden:
Laura van de Laar - Voorzitter
Lotte Blink

Emailadres: raadvantoezicht@svcura.nl

Onze sponsoren