Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat dit verenigingsjaar 2022-2023 uit negen leden die de ambitie hebben om de leukste activiteiten voor de vereniging te organiseren. Dit jaar bestaat de commissie uit: David Boer, Guinevere Blüm, Janoah Passant, Joëlle Kok, Lana de Ruiter, Nynke Ros, Lisa Donkersloot, Maurits Schulenkopper en Maud Haze.

De activiteitencommissie organiseert zowel studie gerelateerde activiteiten als niet studio gerelateerd. Denk hierbij aan een rondleiding in de FPC. Dr. S. van Mesdag kliniek, knie-, hart dissecties en gastcolleges. Voor vermaak worden activiteiten als cocktailworkshops, een kerstdiner en laser gamen georganiseerd.

Als commissie vinden wij het heel erg leuk om studenten samen te brengen en verbondenheid te creëren. Vandaar dat het ons streven is om twee activiteiten in de maand te organiseren.

Om alle activiteiten te kunnen realiseren, vergaderen wij elke week. Tijdens deze vergaderingen worden taken verdeeld en ideeën besproken. Zo kan iedereen meedenken en een steentje bijdragen. Naast het serieuze vergaderen is er ook genoeg ruimte voor gezelligheid. Zo eten wij als commissie vaak samen, drinken we een biertje en gaan samen naar borrels.

We hopen jullie snel te zien op een van de activiteiten!

actie.jpg

Activiteitencommissie 2022-2023

M. haze (2020) Voorzitter
Maurits Schulenklopper (2019) Vice-voorzitter
Guinevere Noor Blum (2022) Secretaris
Lisa Martine Donkersloot (2022) Penningmeester
Janoah Passant (2022) Actieve leden commissie
David Boer (2021) Algemeen Lid
Joëlle Kok (2021) Algemeen Lid

Onze samenwerkingspartners