Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) ondersteunt en adviseert het bestuur bij bestuurszaken. De RvA brengt ervaring mee; de raad bestaat uit een combinatie van oud-bestuursleden en actief leden van de vereniging.

De RvA functioneert naast het bestuur en bewaakt de continuïteit en ontwikkeling van de vereniging, aangezien de raad de verenigingsjaren overstijgt. Zij geeft een beargumenteerd Advies en ontvangt beargumenteerde terugkoppeling van het bestuur.

Leden:
Wieke Huisman - voorzitter 
Pien Lubbers 
Esther Bakker  
Britte Veltman

Kascommissie:
Ella-Roos Schenkel
Mayon Fonville


Emailadres: raadvanadvies@svcura.nl

Onze sponsoren