Huidig bestuur

Bestuursfoto_bewerkt.PNG
Van links naar rechts: Kaylee Voorhorst, Esther Stam, Mirthe van Balveren, Floor Rebel en Matthijs Smit

Dit jaar zijn wij het veertiende bestuur der S.V.Cura. Wij als bestuur Ligare hebben ontzettend veel zin in komend verenigingsjaar en kijken uit naar alle activiteiten! 

Jij kan ons altijd bereiken via bestuur@svcura.nl of kom even langs op het kantoor van S.V. Cura in de kelder (DK.03).

1Favo.jpg
Mirthe van Balveren


Hey allemaal!

Mijn naam is Mirthe en aankomend jaar mag ik de rol van voorzitter vervullen. Ik ben 23 jaar oud en hiermee de oudste. 

De voorzitter heeft een statutaire functie binnen het bestuur. De voorzitter verzorgt de wekelijkse agenda voor de vergaderingen en zit deze voor. De voorzitter heeft de taak om ervoor te zorgen dat de beleidsdoelen worden nagestreefd. Hierbij let zij op het functioneren van het bestuur en oog te houden voor de sfeer en samenwerkingen binnen het bestuur. Samen met dit bestuur is de voorzitter verantwoordelijk voor het gehele beleidsplan en voor het opstellen van een jaarplanning aan het begin van het jaar. In deze jaarplanning moeten alle activiteiten staan die voor het jaar gepland zijn.


Heel veel liefs!


voorzitter@svcura.nl

1FavoEssievooropinstahih.jpg
Esther Stam


Dag allemaal!


Mijn naam is Esther, 22 jaar en ik zit in het vierde jaar van de HBO-V. Ik mag dit jaar de functie van secretaris vervullen!

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie, het bijhouden van de agenda van het bestuur en notuleer je alle vergaderingen. Naast de functie taken, is de secretaris vooral de vliegende keep. Dat betekent dat je andere bestuursleden ondersteunt waar nodig, dat vind ik het leukste aan de functie!


Ik heb veel zin in dit jaar en hoop jullie allemaal op kantoor of bij de activiteiten te zien!

Liefs <3


secretaris@svcura.nl


edited-01060.jpg
Floor Rebel


Heii,

Mijn naam is Floor Rebel en ik ben 21 jaar oud. Dit jaar zal ik de functie penningmeester op mij nemen. Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het geld van de vereniging. Ik maak een begroting, regel de betalingen en houd alles bij door te boekhouden. Ook hou ik het hele jaar door in de gaten hoe de commissies er met het geld voor staan. Ik vind dit een hele leuke functie omdat het een zelfstandige functie is om uit te voeren.

Ik kijk uit naar aankomend jaar en hoop jullie vaak te zien!

Liefs Floor


penningmeester@svcura.nl


edited-01107.jpg
Kaylee Voorhorst


Hey lieve leden, 

Mijn naam is Kaylee Voorhorst, 21 jaar oud en ik ben aankomend jaar de intern coördinator van deze vereniging. 

De intern coördinator is verantwoordelijk voor het coördineren van alles wat binnen de commissies van Studievereniging Cura gebeurt. Dit is van belang voor de actieve leden van de studievereniging.

Hopelijk zien we jullie veel op de borrels en activiteiten. Samen gaan we er een fantastisch jaar van maken.


intern@svcura.nl


edited-01045.jpg
Matthijs Smit


Hoii, 

Ik ben Matthijs Smit, 23 jaar oud en de extern coördinator van komend jaar.

De extern coördinator houdt zich bezig met alle externe contacten buiten de vereniging. Dit gaat om alle samenwerkingspartners, zoals sponsoren en andere studieverenigingen. Hierdoor wordt het beeld van de vereniging gevormd door de extern coördinator.

Ik heb veel zin in dit jaar en hoop jullie bij de activiteiten van komend jaar te zien!


extern@svcura.nl

Bestuur 2023-2024

Mirthe van Balveren (2021) Voorzitter
Esther Stam (2020) Secretaris
Floor Hanne Rebel (2022) Penningmeester
Kaylee Voorhorst (2021) Intern coördinator
Matthijs Smit (2021) Extern coördinator

Onze samenwerkingspartners